หากท่านต้องการคุยกับ EDA ผ่านหน้าเว็บ

สามารถถาม หรือติดต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ผ่านแถบChat (ด้านล่างของหน้าเว็บนี้) ตลอดเวลาค่ะ