ขอราคา
บริษัท อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
111/7 Ruammitpattana Road, Taraeng, Bangkhen, Bangkok 10220 Thailand
Tel : + 66 (0) 2-116-9855 , Fax : + 66 (0) 2-116-9155
088-022-6057 , 084-088-4960
เวบไซต์ www.eda.co.th
อีเมล์ info@eda.co.th
* Toolkit ฟรีต่อยอดความสามารถที่หลากหลาย

" สุดยอด SCADA ที่ให้มากกว่า"
เรียนรู้ง่าย ใช้ได้ครอบคลุมกว่า

ดาวน์โหลด SCADA โปรดเลือก SCADA ที่ต้องการดาวน์โหลด

 

ฟรี Toolkit ต่างๆ เช่นส่งAlarmทางไลน์ * สำหรับลูกค้าEDAเท่านั้น


ฟรี Auto Report **

สร้างExcel Reportอัตโนมัติตามระยะเวลา เพิ่มศักยภาพ ลดภาระงาน (เวอร์ชั่น3 ส่งExcelทางอีเมล์ได้อัตโนมัติ)
**ฟรีสำหรับลูกค้าที่ซื้อGENESIS64 หรือKepware Data LoggerจากEDA

GENESIS64 SCADA ไลเซนส์หมื่นกว่าๆทำอะไรได้?