แนวทางการออกแบบและพัฒนาSCADA

SCADAผ่านมือถือง่ายขนาดไหน?

สอนGENESIS32 SCADA

สอนGENESIS64 SCADA

มั่นใจในความปลอดภัย

ซอฟต์แวร์จากICONICSผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย
Cyber Essentials Plus

SCADA คืออะไร

โปรดขออนุญาตและอ้างอิงแหล่งข้อมูล(EDA International Ltd.)ก่อนนำเนื้อหาไปใช้, ติดต่อ 02 7938787
เนื้องจากการคัดลอกโดยมิได้รับอนุญาตอาจถูกดำเนินการทางกฏหมายเนื่องจากเนื้อหาในหน้าเว็บนี้มีการตีพิมพ์เผยแพร่

ต่อHardwareเข้าระบบSCADAต้องรู้อะไรบ้าง
โลกต้องการคนรู้SCADA อบรมSCADAด่วน!

 

SCADA นั้นย่อมาจากคำว่า Supervisory Control And Data Acquisition เป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น งานด้านโทรคมนาคมสื่อสาร การประปา การบำบัดน้ำเสีย โทรมาตร การจัดการด้านพลังงาน อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและก็าซ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ การขนส่ง กระบวนการนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้าเป็นต้น ตัวอย่างการใช้งานเช่นใช้ SCADAตรวจสอบข้อมูลเช่นการรั่วไหลของของเหลวที่เกิดขึ้นในท่อขนส่งจากตัวตรวจจับแล้วส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้พนักงานทราบ โดยส่งข้อมูลสู่ส่วนกลางของระบบ SCADA เป็นต้น นอกจากนั้น SCADA อาจทำหน้าที่คำนวนและประมวลผลข้อมูลที่ได้จากฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เช่น PLC, Controller, DCS, RTU แล้วแสดงข้อมูลทางหน้าจอ หรือส่งสัญญาณควบคุมฮาร์ดแวร์ดังกล่าว เช่นหากอุณหภูมิของอุปกรณ์สูงเกินพิกัด ให้ทำการปิดอุปกรณ์นั้นเป็นต้น โดยสั่งงานผ่าน PLC หรือController ที่ติดต่ออยู่ ทั้งนี้ SCADA สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากระบบควบคุมทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้พนักงานหรือโปรแกรมอื่น ๆ สามารถนำไปใช้งานได้ SCADA นั้นเข้าไปมีส่วนในงานควบคุมทั้งเล็กและใหญ่ที่ต้องการแสดงผล แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือควบคุมระบบต่าง ๆ จากส่วนกลาง เพื่อการทำงานของระบบรวมที่สัมพันธ์กัน มองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนและมีความรวดเร็วต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ระบบ SCADA ในปัจจุบันมีความสามารถในการสื่อสาร ควบคุม และประมวลผลข้อมูลจาก I/O ของอุปกรณ์เช่น PLC, DCS, RTU ได้ถึงระดับที่เกินหนึ่งแสน I/O แล้ว และได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถรองรับความต้องการใหม่ ๆ ของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดมา

SCADAสามารถลดความขัดขจ้องในกระบวนการอุตสาหกรรม/วิศวกรรมได้เนื่องจากผู้ใช้รับทราบเหตุการณ์และแก้ไขได้ทันท่วงที ทำให้ช่วยลดDown Timeช่วยให้การทำงานหรือการผลิตมีความต่อเนื่องซึ่งส่งผลต่อศักยภาพการผลิต นอกจากนี้ยังสรุปปัญหทาที่เกิดขึ้นพร้อมสภาพแวดล้อม/พารามิเตอร์ต่างๆที่สนใจที่ช่วยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ และยังเพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมเนื่องจากผู้บริหารสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็ว โดยข้อมูลมาจากรายงานที่รวบรวมและสรุปผลด้วยฟีเจอร์ของSCADAซึ่งมีความเที่ยงตรงและรวดเร็วกว่ามนุษย์ ดังนั้นธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบSCADAจึงมีความได้เปรียบทางธุรกิจมากกว่า

SCADA เริ่มใช้งานในคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการ DOS, VMS และ UNIX จนมาถึงระบบปฏิบัติการยุคปัจจุบันซึ่งขยายไคลเอ็นท์ไปถึงคอมพิวเตอร์พกพาและSmart Phone/Tablet     ชมเวอร์ชั่นVDO

อัพเงินเดือนด้วยคอร์สอบรมSCADA Integration | NASA ก็ยังใช้ICONICS GENESIS SCADA  | เรียนใช้งานGENESIS SCADAใน30นาที


 
รายละเอียดคอร์สอบรม Systen Integration

โครงการSCADAในองค์กร เริ่มอย่างไร?

 

OPC Data Logger แค่10,000THB

ด้วยCOPC32หรือCOPC DLL ไม่จำกัดจำนวนTag ใช้งานง่ายพร้อมSupportให้คำแนะนำการใช้งาน พร้อมตัวอย่างโปรเจ็ค ใช้กับOPC Serverทั่วไป ตัวอย่างการใช้งานกับMS SQL | ตัวอย่างการใช้งากับMySQL  | ชมVDOตัวอย่างการใช้งานพร้อมดาวน์โหลดเทมเพลต  

ห่วงงานแต่อยากกลับบ้าน ให้SCADAส่งAlarmถึงมือคุณ

Recommended VDO

ส่งAlarmทางLINEด้วยGENESIS32 SCADA

Web to SCADA Toolkit อ่านข้อมูลจากเว็บ ฟรีสำหรับGENESIS32

การสร้างWebHMIแบบง่ายๆบนGENESIS64

SCADAมือถือง่ายฝุดๆ

สั่งBitในPLCให้ONเมื่อจำนวนแถวในDatabaseเปลี่ยนแปลง

                                              VDO อื่นๆ ...

หนังสือ สร้างระบบSCADAด้วยซอร์ฟแวร์GENESIS

แปลงSerialเป็นEthernet TCP/IP


 


 


มือใหม่! เริ่มต้นกับSCADAอย่างไรดี

1)ดาวน์โหลด SCADAเดโม

2)VDOสอน ENESIS32 SCADA | VDOสอน GENESIS64 SCADA

ซื้อ GENESIS32 วันนี้ ฟรีHardware Key, ฟรีคอร์สอบรม3วัน, ฟรีModbus OPC server, ฟรีTechnical Supportช่วยเหลือการใช้งาน

GENESIS SCADAดีกว่าอย่างไร | GENESIS32 SCADA มีฟีเจอร์อะไร? | คำแนะนำการสร้างไฟล์คอนฟิกOPCสำหรับPLC | แนวทางออกแบบระบบSCADA
| จัดการข้อมูลที่เก็บด้วยSCADAอย่างไรสร้างทีมIndustry 4.0ในโรงงาน

PLC/Controllerที่ต่อGENESIS SCADAได้เลยไม่ต้องซื้อOPCเพิ่ม


โครงสร้างของ SCADA (Architecture)

SCADAโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนรับข้อมูลจากDeviceต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งส่วนรับข้อมูลที่เรียกว่าOPC ServerและDriver ในปัจจุบันนิยมใช้OPC serverมากกว่าเนื่องจากมีมาตฐานที่ไม่ขึ้นกับค่ายหรือยี่ห้อ ซ้ำยังมีให้เลือกซื้อจากผู้ผลิตจำนวนมาก และมีองค์กรณกลางคือOPC Foundationเป็นผู้ดูแลตรวจสอบมาตรฐานและพัฒนามาตรฐานของOPCซึ่งย่อมาจากOLE for Process Control เมื่อOPC Serverซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์รับส่งข้อมูลระหว่างDeviceส่งให้ซอร์ฟแวร์SCADAเพื่อนำไปแสดงผลในแบบกราฟิก เก็บข้อมูลพล้อตสัญญาณ และแจ้งเตือน

โมดูลกราฟิกจะรับข้อมูลตจากOPC ServerหรือDriverเพื่อนำไปแสดงผลแบบReal Time ข้อมูลส่วนนี้เรียกว่าDA(Data Access)

โมดูลตรวจจับและแจ้งเตือน(Alarm)ก็รับค่าแบบDAจากOPC Serverเช่นกันจากนั้นนำไปประมวลผลเป็นการแจ้งเตือนที่เรียกว่าAE (Alarm and Event) และเก็บข้อมูลแจ้งเตือนไว้แสดงผลย้อนหลังซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ความขัดข้องสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรซึ่งเแ็นส่วนสำคัญที่ใช้คำนวนDown time / OEEต่อไป

โมดูลเก็บข้อมูลและพล็อตสัญญาณ(Trend) รับข้อมูลDAจากOPC Serverส่วนหนึ่งแสดงผลแบบReal Time และอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อนำกลับมาแสดงผลย้อนหลังได้เรียกว่าทำหน้าที่เป็น HDA Server (History Data Access Server)

SCADAที่ประกอบด้วย3โมดูลข้างต้นเป็นหลักจะบริการข้อมูลให้กับClientแบบต่างๆ ได้เพื่อนำไปแสดงผลและสั่งการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และหากมีความสามารถในการแสดงผลผ่านเว็บแล้วก็จำเป็นต้องมีWeb Serverบริการข้อมูลในSCADA Serverด้วย ระบบSCADAยังสามารถทำงานในรูปแบบยระบบเครือข่ายSCADAขนาดใหญ่ขึ้นได้เช่นSCADA Serverหนึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลจากSCADA Serverย่อยอื่นๆผ่านOPC Serverเป็นต้น

เริ่มต้นติดต่อHardwareกับSCADAอย่างไร |

สำรวจไซต์งานทำSCADAต้องดูอะไรบ้าง?

ตัวอย่างPLC/Controllerรุ่นอื่นที่ติดต่อGENESIS SCADAได้เลยไม่ต้องซื้อOPC Server

เครื่องจักรหยุดโดยไม่ทราบสาเหตุ GENESIS32 SCADA ช่วยได้ไหม!!!
- Continental ใช้ICONICS SCADAปรับปรุงระบบการผลิตยางรถยนต์
- มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย มหาวิทยาลัยชั้นนำรวมศูนย์ระบบควบคุมด้วยGENESIS SCADA
- และอื่นๆอีกมาก
 

HART Temperature Transmitter

รับอินพุตได้หลากหลายแบบDual Input มีฟังก์ชั่นRedundancyเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง


ปกป้องอุปกรณ์เน็ตเวิร์คและ IP Camera ด้วยGigabit Ethernet Surge Protector

ทูลฟรีคำนวนและเก็บค่าพลังงานสำหรับGENESIS SCADA

เพื่อการเก็บและคำนวนพลังงานที่ใช้หรือผลิตได้ ต่อชั่วโมง ต่อวัน ต่อเดือนต่อปี สามารถบริการข้อมูลให้SCADAอื่นได้ผ่านOPC ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ให้เฉพาะลูกค้าEDA International Ltd. !!!

อบรมSCADA 3วันระดับมืออาชีพ

แยกสัญญาณออกเป็น2ทาง

           

ขจัดภาระSpare partด้วยตัวรับสัญญาณPR Electronics

 

LED Multi-Chip Pilot Light 22 mm AD22-22DS กล่องละ10ตัว อายุการใช้งาน70,000ชม. รับประกัน1ปี

HART Temperatureในอุตสาหกรรม

ที่ต้องการความปลอดภัยแม่นยำและเสถียรสูงสุด

 

 

 

 

ใช้ Excel เป็น Alarm Dashboard

แสดงการแจ้งเตือนด้วยสีสันและสัญลักษณ์บนExcelแบบAlarm Dashboard (ใช้Exceเป็นSCADA)

นับเวลาการทำงานของเครื่องจักรด้วยGENESIS32

เพื่อการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ลดDowntime และเพิ่มศักยภาพการผลิตให้องค์กรได้มากกว่า

 

ก้าวแรกกับGENESIS32 SCADA

ต่อSCADA กับ Hardware


ใครใช้GENESIS SCADA บ้าง

Microsoftก็ยังใช้ICONICS

Proface : การติดต่อProfaceกับGENESIS SCADA

 

สร้างรายงานด้วยGENESIS SCADAง่ายๆ

สร้างSCADAด้วยCOPC32 ราคาเพียง 10,000 บาท ไม่จำกัดTag

แลกเปลี่ยนข้อมูลPLC/Controller ผ่านOPCด้วยCOPC32

OPC Data Loggerด้วยCOPC32

ขยายซอร์ฟแวร์ให้ใช้หลายคน ผ่านเน็ต มือถือ แท็ปเล็ต พีซี Windows, Mac, Linux, iOS, Android อบรมSCADA 3วันระดับมืออาชีพ อัพเกรดตัวเองให้เหนือกว่าAI

เพิ่มศักยภาพของคุณและองค์กรด้วยคอร์สอบรมGENESIS32 SCADA ใช้ง่ายเป็นเร็ว


LED Towerแสดงสถานะผ่านระบบเครือข่ายต่อSCADAได้


Transmitter, Transducer, Isolator, Surge Protector, LED, Remote IO, Recorder Data Logger, Power Meter, Digital Meter, Signal Splitter


รับประกัน 5 ปี

บริษัท อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการประเทศไทย ICONICS, M-System, PR Electronics, Adel System (ซอร์ฟแวร์SCADA, อุปกรณ์ป้องกัน, Transmitter, Transducer, Power Supply, Remote IO, Temperature Controller, Digital Power Meter, LED, Display ฯลฯ) 

11 ซอย ร่วมมิตรพัฒนา แยก 6 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ + 66 (0) 2793 8787 (กรุงเทพฯ), แฟ็กซ์ + 66 (0) 2793 8799  (อัตโนมัติ), 081 7062072 (สายด่วน)
เว็บไซต์ http://www.eda.co.th อีเมล์ info@eda.co.th

 ขอราคา